Cieľom kurzu je zaujímavým spôsobom priblížiť študentom literárne obdobia:
  • svetovej literatúry
  • slovenskej literatúry
Študenti sa oboznámia s jednotlivými literárnymi obdobiami a spisovateľmi, ktorí v daných obdobiach tvorili.
Kurz je určený pre žiakov 4. ročníka študijných odborov a pre žiakov 2. ročníka nadstavbového štúdia.