Kurz sa venuje náuke o vlasoch a ochlpení. Zameriava sa na osvojenie základných vedomostí z trichológie. Žiak získa poznatky o vlasoch na ľudskom tele, o zložení a stavbe vlasu a jeho fyzikálnych a chemických vlastnostiach. Zistí, čo spôsobuje farbu a lesk vlasov, čo zapríčiňuje poškodenia a choroby vlasov. Získa vedomosti o vlastnostiach a kvalite vody, o hodnote pH a prípravkoch na umývanie.