Základné vedomosti o zložení tela, o jeho základných životných funkciách a o rekaciách pri chorobnom stave umožňujú človeku zdravo žiť. Odborný predmet zdravoveda sa zaoberá stavbou a funkciou jednotlivých orgánových sústav. Kurz je určený pre žiakov študíjneho odboru kozmetik.