Tento kurz je zameraný na základné zvládnutie práce v tabuľkovom kalkulátore Ms Excel a tvorbu vlastných tabuliek podľa požiadaviek v praxi.