Tovaroznalectvo je odborný predmet, ktorý sa zaoberá tovarom. Skladá sa z troch samostatných a rozsiahlych tematických celkov:
- všeobecné tovaroznalectvo,
- tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru,
- tovaroznalectvo priemyselného tovaru.
Všeobecná terminológia sa aplikuje pri štúdiu všetkých tovarových skupín, určuje úžitkovú hodnotu, výživovú hodnotu, akostné znaky, chyby akosti, sortiment, spotrebiteľské balenie a skladovanie tovarových skupín.