Cieľom predmetu je prepojenie odborného výcviku prostredníctvom IKT.