Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s pojmom prírodné látky, ich rozdelením, získať informácie o jednotlivých skupinách prírodných látok - lipidy, sacharidy, bielkoviny atď. Získať prehľad o ich význame, výskyte i použití.