Kurz "Stavebné konštrukcie" je určený pre žiakov stredných odborných škôl 1. ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby a učebných odborov murár, maliar a inštalatér.
Cieľom predmetu stavebné konštrukcie je poskytnúť žiakom prehľad o hlavných častiach objektov pozemných stavieb, o rozdelení stavebných konštrukcií z rôznych hľadísk a o stavebných prácach.